Ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα για ενήλικες και φοιτητές.

Τα μαθήματα είναι ατομικά ή ομαδικά και η ύλη και το πρόγραμμα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και τις γνώσεις του κάθε μαθητή.