Στην προσχολική ηλικία το παιδί αποκτά τα πρώτα βιώματα και εμπειρίες και ανακαλύπτει τα μυστικά του άμεσου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ένα σύγχρονο φροντιστήριο μπορεί να αποτελέσει το πρώτο του βήμα, πέρα από το σπίτι. Η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δημιουργική.

Το πρόγραμμα pre-juniors για μαθητές ηλικίας 4-6 ετών επικεντρώνεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας μέσω καινοτόμων, διαδραστικών προσεγγίσεων. Κάθε μάθημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να είναι διασκεδαστικό, αποτελεσματικό και ωφέλιμο για τους μικρούς μας μαθητές χωρίς όμως να τους δίνει την εντύπωση ενός συμβατικού μαθήματος.

Η διδασκαλία γίνεται με «παιγνιώδη» μέθοδο. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε την επιθυμία των παιδιών να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά. Το μάθημα γίνεται μόνο στα Αγγλικά με οργανωμένες διαδραστικές δραστηριότητες που προάγουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την βιωματική μάθηση.

Ενσωματώνουμε τέτοιους τρόπους διδασκαλίας που καθιστούν εφικτή την κατανόηση λεξιλογίου και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων χωρίς την ανάγκη χρήσης της μητρικής γλώσσας.

Στα μαθήματα συμπεριλαμβάνεται η μέθοδος της Ολιστικής Φυσικής Ανταπόκρισης (Total Physical Response)*, δημιουργικά παιχνίδια, τραγούδι, χορός και άλλες διαδραστικές δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να κατακτήσουν την αγγλική γλώσσα με φυσικό τρόπο.

Σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε τα παιδιά να σκέφτονται στα αγγλικά και να εκφράζονται με τον προφορικό λόγο στη συνέχεια αποφεύγοντας την μετάφραση από την ελληνική γλώσσα.

*TPR