Αγγλικά για παιδιά 7-9 (junior classes)

Σ’ αυτή την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν Αγγλικά εύκολα και αποκτούν γερές βάσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας µας βασίζεται σε ευχάριστες και δημιουργικές επικοινωνιακές δραστηριότητες που διευκολύνουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Γνωρίζοντας ότι η ηλικία αυτή είναι σημαντική για την εκμάθηση της Αγγλικής, προσφέρουμε επιπλέον δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε όσους μαθητές τη χρειάζονται.

Αγγλικά για παιδιά και εφήβους (senior classes)

Τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προετοιμάσουν τους μικρούς μαθητές για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων. Μέσα από ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες λεξιλογίου και γραμματικής, οι μαθητές μας μαθαίνουν να μιλούν και να γράφουν σωστά και εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκτούν υψηλότερο επίπεδο γνώσης και προετοιμάζονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά για τις εξετάσεις.

Όλα τα μαθήματα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ολοκληρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην τάξη μέσω διαδραστικών και πρακτικών ασκήσεων. Ελάχιστη δουλειά δίνεται στο σπίτι. 


NO HOMEWORK