Έχουν εργασία τα παιδιά για το σπίτι;

Η μέθοδος του Νo Ηomework είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές της ‘Ολιστικής Μεθόδου Διδασκαλίας (Holistic Approach). Τα μαθήματα είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να ολοκληρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην τάξη μέσω διαδραστικών και πρακτικών ασκήσεων. Ελάχιστη δουλειά δίνεται στο σπίτι μιας και ακολουθείται η εκπαιδευτική πρόταση που εφαρμόζεται στα περισσότερα σχολεία  ανά τον κόσμο όπου το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αρχίζει και τελειώνει μέσα στην τάξη.